Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT).

Kritické myšlení?! 

Slovo „kritický“ v nás často evokuje chybu, něco negativního. Samo o sobě přitom pochází z řeckého slova „krino“, jehož význam se překládá jako „rozhodnout se“. Tato schopnost ovlivňuje naši budoucnost neustále, a to v mnoha oblastech každodenního života. To je v době, kdy jsme doslova zahlceni informacemi stále náročnější. Jako zásadní se tak jeví schopnost myslet a řešit problémy. 

Projekt Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) vznikl díky spolupráci učitelů z celého světa. Jeho cílem je zavádět ve školách výukové metody, které u dětí všech věkových skupin podporují a rozvíjejí kritické myšlení a potřebu celoživotního vzdělávání. Kritické myšlení využívá třífázový model učení E – U – R, (evokace  uvědomění si významu, reflexe).   

Proč kritické myšlení pokládám za důležité? V dnešní době lze jen těžko předvídat, jaké nároky budou na nás a především naše děti kladeny, v jejich budoucím životě, nejen tom profesním. Je zřejmé, že pouhá paměť není rovnocenná skutečnému myšlení, jelikož pamětí disponuje i počítač a mnohdy lepší než člověk. Aby děti v dnešním světě uspěli, musí být schopny informace třídit, určovat, co je důležité, myslet tvořivě a kriticky. Mají-li obstát a zvládnout řadu praktických dovedností, bez kterých tento druh myšlení není možný, musí se takový přístup rozvíjet již od dětství. V Hlásku se těmto dovednostem věnujeme především v Dílnách čtení, často s přesahem do jiných předmětů.  

Kritické myšlení je klíčem k pravdě. 

Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
crossmenuchevron-down