DRUŽINA HLÁSEK

Zabavíme, pohlídáme

Co družina nabízí?

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo před odchodem na jiné zájmové aktivity. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, zájmovou činností, zábavou.  

Centra

Na děti v družině čekají centra aktivit, která rozvíjí jejich sociální, kreativní i rozumové dovednosti.  
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Pobyt venku

Hrajeme si venku, chodíme na procházky a zkoumáme naši krásnou okolní krajinu.  
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Odpočinek

Máme mnoho deskovek a čtenářské koutky, kam se děti mohou s knihou schovat a odpočívat. 
Hlasek - Ikonka domecek nejmensi

Pro koho je družina?

Pro všechny žáky 1. až 5. třídy ZŠ Hlásek, kteří chtějí svůj volný čas trávit smysluplně se svými spolužáky.  

Slovy družinářek

Družinářky:
Klára Vejvodová, Helena Dvořáková,   Lenka Holakovská, Hana Horáková, Tereza Chlebusová-Kandráčová, Monika Urbášková, Alena Dittrichová, Denisa Ozzane

Děti se ve družině učí zacházet s volným časem. Každý měsíc na ně čeká téma, se kterým se budou moci blíže seznámit díky námi připravenému programu. Jednotlivé dny v týdnu jsou naplněny nejrůznějšími druhy činností, abychom u dětí budovali všestrannost a každé z nich si přišlo na své.

Děti se u nás mohou těšit na:

  • Dny ručních prací, keramiky, IT, sportu, zdravovědy, vaření a pečení, tvoření, práce se dřevem, přírodovědného bádání a pokusů.
  • Zároveň je dětem k dispozici čtecí koutek s vybavenou knihovnou a deskovými hrami pro klidnou relaxaci a odpočinek po výuce.
  • K protažení a proběhnutí na čerstvém vzduchu mohou využívat hřiště vybavené herními prvky.

Dětem jsou aktivity nabízeny, nejsou však do nich nuceny a mají prostor pro volnou hru s kamarády. I při volné hře je ale třeba dodržovat vzájemný respekt a pravidla, na kterých jsme se předem společně domluvili. Povinná je účast na procházkách, případných přednáškách a placených akcích, na ty se u nás děti také mohou těšit.

Kontaktovat nás můžete přes skupinu Družinářky v systému EDOOKIT.

Kdo se dětem věnuje

správa Edookitu, výuka IT, nastavování plateb školného a stravného

Tereza Chlebusová-Kandráčová
Více informací

Provozní, administrativa, strava a péče o budovy. Vychovatelka v družině.

Helena Dvořáková
Více informací

vedoucí vychovatelka v družině, asistentka pedagoga 3.třída

Lenka Holakovská
Více informací

asistentka pedagoga 2.třída, logopedická asistentka

Michaela Javůrková-Reiterová
Více informací

asistentka pedagoga 4.třída, vychovatelka v družině

Klára Vejvodová
Více informací

vychovatelka v družině a lektorka míčových her a plavání

Hana Horáková
Více informací

lektorka tvoření a keramiky

Denisa Ozzane
Více informací

Začít spolu

Vychovatelka:
 Lenka Holakovská
Vzdělávací program Začít spolu nás inspiruje zejména svými principy, které vycházejí z moderních poznatků pedagogické a psychologické vědy. Mezi ně patří: podnětné prostředí, individuální přístup ke každému dítěti, integrované učení hrou a aktivní účast rodiny, kterou vnímáme jako primárního a nezastupitelného partnera ve výchově a vzdělávání dětí.


V mateřské škole využíváme metodu Learning Stories jako jeden z diagnostických nástrojů, který nám umožňuje plánovat pro děti aktivity, jež vychází z jejich zájmů, silných stránek a dosavadních úspěchů v učení. Jedná se o první dětskou zkušenost se slovním hodnocením, které si děti zakládají do svých portfolií již od 2 let.

Začít spolu

Vychovatelka: 
Klára Vejvodová
Vzdělávací program Začít spolu nás inspiruje zejména svými principy, které vycházejí z moderních poznatků pedagogické a psychologické vědy. Mezi ně patří: podnětné prostředí, individuální přístup ke každému dítěti, integrované učení hrou a aktivní účast rodiny, kterou vnímáme jako primárního a nezastupitelného partnera ve výchově a vzdělávání dětí.

V mateřské škole využíváme metodu Learning Stories jako jeden z diagnostických nástrojů, který nám umožňuje plánovat pro děti aktivity, jež vychází z jejich zájmů, silných stránek a dosavadních úspěchů v učení. Jedná se o první dětskou zkušenost se slovním hodnocením, které si děti zakládají do svých portfolií již od 2 let.

Začít spolu

Vychovatelka: 
Helena Dvořáková
Vzdělávací program Začít spolu nás inspiruje zejména svými principy, které vycházejí z moderních poznatků pedagogické a psychologické vědy. Mezi ně patří: podnětné prostředí, individuální přístup ke každému dítěti, integrované učení hrou a aktivní účast rodiny, kterou vnímáme jako primárního a nezastupitelného partnera ve výchově a vzdělávání dětí.

V mateřské škole využíváme metodu Learning Stories jako jeden z diagnostických nástrojů, který nám umožňuje plánovat pro děti aktivity, jež vychází z jejich zájmů, silných stránek a dosavadních úspěchů v učení. Jedná se o první dětskou zkušenost se slovním hodnocením, které si děti zakládají do svých portfolií již od 2 let.

Začít spolu

Vychovatelka: 
Jaroslava Zusková
Vzdělávací program Začít spolu nás inspiruje zejména svými principy, které vycházejí z moderních poznatků pedagogické a psychologické vědy. Mezi ně patří: podnětné prostředí, individuální přístup ke každému dítěti, integrované učení hrou a aktivní účast rodiny, kterou vnímáme jako primárního a nezastupitelného partnera ve výchově a vzdělávání dětí.

V mateřské škole využíváme metodu Learning Stories jako jeden z diagnostických nástrojů, který nám umožňuje plánovat pro děti aktivity, jež vychází z jejich zájmů, silných stránek a dosavadních úspěchů v učení. Jedná se o první dětskou zkušenost se slovním hodnocením, které si děti zakládají do svých portfolií již od 2 let.

Začít spolu

Vychovatelka: 
Tereza Chlebusová Kandráčová
Nebaví mě v družině jen sedět a odškrtávat kdo odešel. Ráda pro děti připravuji bojovky, chodím na procházky, tvořím. Jako bývala učitelka plavání se moc těším na lekce plavání s dětmi. Ale také na svůj kroužek IT, ve kterém budeme vytvářet webové stránky, a hrát si s roboty nebo 3D tiskárnou. 
Čas strávený v družině je pro děti chvíli, kdy si mohou odpočinout, hrát si s kamarády nebo se učit nové věci. Ale hlavně mohou objevit v čem jsou dobří a co je vlastně baví. 
Proto se taky těším se na náš roční program, kterým letos bude DRUŽINIÁDA. Díky němu každý zjistí v čem je dobrý. 

Pro rodiče

Přihláška a dokumenty ke stažení

Zde si můžete stáhnout přihlášku a v pohodlí domova ji vyplnit.

Odevzdáte ji první den školy, nebo ji můžete zaslat naskenovanou na:

Edookit: tereza.chlebusova@skolyhlasek.cz nebo přes Edookit: Tereza Chlebusová

Časy vyzvedávání

Do 14:00 najdete své děti v jejich třídě

Od 14:00 - 15:00 v budově ZŠ

Od 16:30 - do 18:00 v budově ZŠ

V čase mezi 15:00 a 16:30 probíhají pro děti společná centra aktivit, vycházky a hry venku. Vyzvedávání dětí v této době narušuje program družiny. Jakákoliv změna družiny musí být provedena písemně přes Edookit nebo sms.

Telefonní čísla na družinu:

1. třída: 733 535 597 od  7:30 - 14:00. Po 14:00 telefon družiny 2. - 5. třída. 

2. - 5. třída 777 761 962

 

Ceny a platba za družinu

V době od 7:00 - 8:10 a 12:15 - 15:00 je družina pro všechny děti zdarma.

Placená část družiny probíhá od 15:00 - 18:00. Cena za placený blok družiny se řídí ceníkem dle přihlášeného počtu dnů strávených v družině. Pokud je dítě přihlášeno na kroužek turisťák nebo plavání - neplatí v ten den družinu. 

Provoz družiny

Provoz družiny začíná v 7:00 a končí v 18:00

Pravidla

Desatero školní družiny:

1. Pomáháme si, jsme kamarádi.
2. Nekřičíme a neděláme zbytečný hluk.
3. Když jeden mluví, ostatní naslouchají.
4. Nemluvíme sprostě.
5. Používáme slova: „prosím, děkuji a promiň“.
6. Neubližujeme si.
7. Bez dovolení si nebereme cizí věci.
8. Neběháme ve třídě, na chodbách a v šatnách.
9. Udržujeme pořádek a uklízíme hračky na své místo.
10. Neničíme hračky a vybavení třídy.

Kompletní vnitřní řád školy a přihlášku najdete ke stažení na stránce ÚŘEDNÍ DESKA.

Zájmové kluby

Ve školním roce na děti čekají tyto zájmové aktivity a kroužky:

1. Konverzace v angličtině Přihláška anglická konverzace
2. Výuka hry na kytaru Přihláška kytara
3. Výuka hry na klavír Přihláška Klavír
4. Výuka hry na ukulele Přihláška ukulele
5. Turistický kroužek Přihláška Turisťák
6. Komiks Přihláška komiks
7. Kroužek plavání Přihláška plavání
8. Centra aktivit - vaření a pečení, tvoření, bádání a objevování, zdravověda,IT, míčové hry, moderní tanec, procházky a výlety do přírody.

Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
bubblebullhorncrossmenuchevron-down