Historie Hlásku

Založení Hlásku byla velká náhoda, cílem nebylo založit školku a školu, cílem bylo postarat se o vlastní děti a děti ostatních maminek, které potřebovaly do práce a neměly místo v MŠ.

V roce 2011 byl založen Klub Hlásek. První rok jsme s kolegyní pracovaly úplně zdarma, Klub fungoval pro obec Hlásná Třebaň a my jsme byly rády za malé školné a drobný příspěvek od obce. V roce 2011 jsme také přijaly první zaměstnankyně, které jsou s námi dodnes!

V roce 2012 vznikla společnost MŠ Hlásek a v roce 2013 jsme založili již plnohodnotnou společnost Školy HLÁSEK pro děti od 2 do 11 let. Do roku 2017 jsme měli i jesličky pro děti od 9 měsíců, které jsme bohužel z kapacitních důvodů museli zrušit.

Hlásek se naplňoval postupně, školku jsme naplnili ihned, ale školu jsme budovali postupně. Nejprve jsme začínali se smíšenou třídou, klasickou malotřídkou, a postupně jsme začali přidávat další ročníky. Dnes již máme 5 plnohodnotných tříd a mnoho absolventů ve věku téměř dospělých lidí.

Hlásek se neustále stěhoval. V roce 2011 jsme měli prostory v rodinném domě v přízemí, kde jsme se dělili s majiteli domu o zahradu a veškeré zázemí. V roce 2012 jsme se přestěhovali do vlastních prostor, které jsme zrekonstruovali a 5 let jsme takto provozovali mateřskou školku.

V roce 2013 jsme si pronajali budovu dnešní základní školy na adrese U Kapličky 58. V roce 2017 jsme museli opustit prostory původní MŠ a během školního roku jsme rekonstruovali novou budovu na adrese Rovinská 96, kde je nyní mateřská škola a 1. třída.

Rekonstrukce trvala pouze 5 měsíců, i když šlo o kompletní přeměnu. Díky změně územního plánu na poslední chvílí jsme tak mohli v září otevřít 4 skupiny pro MŠ s kapacitou 46 dětí a 5 tříd ZŠ s kapacitou 75 žáků.

Do budoucna bychom rádi rozšířili naše služby poradenského pracoviště, rádi bychom v případě dotací zrekonstruovali podkroví školy a zvětšili prostory tříd. Naší školce i škole chybí plná bezbariérovost.

Velkým snem je kvalitní druhý stupeň, který bude, pokud budou dobré vhodné prostory, dobří učitelé, nadšení a finance.

Přejeme si, aby bylo zdělávání v Hlásku kvalitní a abychom uměli děti provést tak, aby z nich byli samostatní, zdravě sebevědomí a vnímaví lidé, kteří budou dělat to, co je baví a budou platnými články naší společnosti.

Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
crossmenuchevron-down