Rodičovská kavárna

Host a téma setkání
Host: 
PhDr. JItka Michnová a RNDr. Pavla Polechová, CSc.
Jitka Michnová je jednou z předních lektorek Hejného metody v ČR. Je spoluautorkou a pilotní učitelkou učebnic této metody a deset let spolupracovala s katedrou matematiky a didaktiky matematiky na Pdf UK. Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a absolvovala doktorské studium zaměřené na didaktiku matematiky. Dvacet let vyučovala matematiku na základní škole v Neratovicích. Během své učitelské praxe se účastnila výzkumných projektů v oblasti didaktiky matematiky a přípravy budoucích učitelů. Podílela se i na některých mezinárodních a národních projektech (IIATM, Britská akademie, MUP M). Je certifikovanou lektorkou edukační metody vyučování matematiky orientované na budování schémat (VOBS), spoluautorkou učebnic matematiky pro 1.–5. ročník ZŠ (Hejný a kol.) vydaných Nakladatelstvím Fraus v letech 2007–2011. V současnosti dokončují s Evou Bomerovou poslední díl učebnic nové generace matematiky v konstruktivistickém duchu pro 1. stupeň. Spolupracuje s nadací Pomáháme školám k úspěchu, je součástí unikátního vzdělávacího programu „Učitel naživo“. Jako zkušená lektorka vede od roku 2008 semináře, webináře a otevřené hodiny zaměřené na výuku matematiky dle metody VOBS, podílí se na přípravě a průběhu konferencí a letních škol. Pavla Polechová Jako dítě jsem chtěla být učitelkou, později lékařkou – chodila jsem kvůli tomu na nepovinnou latinu – ale díky vlivu vynikajících učitelů (jeden z nich je autorem dodnes vysoce ceněného kompletu učebnic fyziky pro čtyřletá gymnázia) jsem vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor fyzika, specializace astronomie a astrofyzika. Pracovala jsem 24 let na Hvězdárně Petřín (dnešní Štefánikově hvězdárně), kde byla mým úkolem především popularizace astronomie včetně publikační činnosti populární i odborné, ale také jsem například vedla přípravné kurzy matematiky pro přijímačky na vysokou školu. Rok 1989 přinesl i radikální změny ve školství, jednoznačně tažené zdola samotnými učiteli a řediteli škol, přičemž není bez zajímavosti, že nejaktivnější byl první stupeň a školy mateřské. U toho jsem nemohla chybět... a tak jsem se nejen v podstatě neformálně rekvalifikovala, ale v letech 1998-2001 jsem například na PedF Uk vedla výběrový seminář pro budoucí pedagogy (a zároveň učila na ZŠ). Později jsem pracovala ve vedoucích pozicích na ČŠI a MŠMT, vedla jsem mezinárodní i národní projekty v oblasti vzdělávání, zastupovala jsem Českou republiku v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD. Za největší výhru – kromě dvou dospělých úspěšných dětí – považuji však setkání a přímou spolupráci s profesorem Milanem Hejným. Ta začala v roce 2006, kdy mi svěřil evaluaci mezinárodního projektu Implementation of Innovative Approaches to the Teaching of Mathematics. Kromě lektorování metody jsem později například editovala jeho publikaci Úspěch v matematice. O metodě jsem též publikovala článek v Journal of the Association of Teachers of Mathematics.

O přednášce

Jitka Michnová a Pavla Polechová

Tématem lednové kavárny bude Hejného matematika. Naše pozvání tentokrát přijaly dvě ženy. Skvělá lektorka, dlouholetá učitelka a průvodkyně v organizaci "Učitel naživo", PhDr. Jitka Michnová a RNDr. Pavla Polechová.

Pavla Polechová je dlouholetá členka pedagogického týmu Hlásku a nadšená matematička, která se intenzivně zaměřuje na efektivní podporu matematického myšlení včetně prevence neúspěchu v matematice.  Jitka Michnová je jednou z předních lektorek Hejného metody v ČR. Je spoluautorkou a pilotní učitelkou učebnic této metody, deset let spolupracovala s katedrou matematiky a didaktiky matematiky na Pdf UK.

Přihlásit se můžete kliknutím tady.

Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
crossmenuchevron-downarrow-down-circle