Rodičovská kavárna

Host a téma setkání
Host: 
Michal Vybíral

O přednášce

Tato kavárna bude vedena jako zážitkový seminář, který je zaměřen na proaktivní práci s agresí u dětí, zejména na rozbor reálných konkrétních situací, které běžně zažíváme a trénink, jak se v nich zachovat.

KDY: v úterý dne 1.6. 2021

KDE: zahrada hlavní budovy školy Hlásek

ČAS: 17:00 - 20:30h

„ABY SE DÍTĚ NAUČILO SE SVOU AGRESÍ ZACHÁZET, MUSÍ MÍT MOŽNOST JI ZAŽÍVAT, POZNÁVAT A KULTIVOVAT.“ Cílem semináře je porozumět agresi, jejím mechanismům a vlastnímu prožívání emocí, aby se rodiče naučili s agresí a agresivními projevy účinněji pracovat. Program dynamicky reaguje na potřeby a přání účastníků. Seminář je určen rodičům – mužům i ženám, kteří se už s agresivitou svých dětí setkali, ale i rodičům nastávajícím. Dále také profesionálům pracujícím s kluky, tedy učitelům, vychovatelům, sociálním pracovníkům, psychologům ad. Seminářem provádí Mgr. Michal Vybíral CO ÚČASTNÍCI WORKSHOPU ZÍSKAJÍ? pochopení agrese a mechanismů jejího vzniku nový náhled na vlastní emoce a zacházení s nimi seznámení s modely efektivní komunikace a preventivními metodami zaměřenými na zpracování agrese (vzdělávací aktivity, hry, experimenty…) konkrétní tipy na řešení reálných situací – poradna

Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
arrow-down-circle