Individuální práce s dětmi

Hlásek je školou, která začleňuje děti s individuálními potřebami, nicméně nejsme speciální školou. Umožňujeme dětem začlenit se do běžného kolektivu. Začlenění a respekt k jinakosti je oboustranně obohacujícím procesem, učením se ohleduplnosti a zdrojem poznání. Hlásek je v předškolní péči schopen začlenit děti s rozmanitými potřebami a hendikepy, k tomu potřebujeme velkou součinnost rodiny, otevřenost, přijetí a důvěru. Pokud se s rodinou domluvíme a s dětmi pracujeme, preferujeme dlouhodobou spolupráci, abychom i my měli možnost zažít radost z malých krůčků, které pro všechny znamenají velmi mnoho.

Individuální potřeby má každé dítě, na nás je, je citlivým způsobem rozklíčovat a dětem nabídnout vhodnou formu podpory.

Z Hlásku odchází děti na běžné základní školy, na gymnázia, jiné míří na Menzu. Právě tyto rozdíly dělají Hlásek osobitým, každý zde má možnost jít svojí cestou a obohatit se zkušenostmi a jinakostmi ostatních.

Individuální práce s dětmi

Individuální přístup pro všechny

Společné učení probíhá v rámci třídy, v menších skupinách, v projektech často propojujeme všechny ročníky. Každý může přispět, nabídnout jiné řešení či nevšední pohled. Vzájemné obohacování a spolupráce jsou pro nás klíčové. Některé děti jsou nadané na matematiku, ale potřebují podpořit v sociální oblasti, jiné děti září v projektech, mají nápady, rády prezentují, ale potřebují pomoc v oblastech, kde se musí soustředit a být precizní. Někdo stojí poprvé na lyžích nebo neumí plavat a díky podpoře kamarádů se vše naučí a mají ze sebe radost.

Neupřednostňujeme žádné dítě, věnujeme pozornost tomu, kdo ji potřebuje. Péče se dostane i tomu, kdo prožívá těžké osobní okamžiky, chvíle, kdy by neměl být sám. V těchto situacích často pracujeme s celou rodinou.

 

Přizpůsobujeme tempo, volbu činností a využíváme pomoc asistenta i v případě, že není dítěti doporučen
 • Nabízíme volbu činností a typu úkolů
 • Každý žák má možnost využít podpory asistenta
 • Nabízíme rozvíjející a gradované úlohy pro žáky nadané nebo pro ty, co chtějí a mají chuť pracovat na něčem, co je dobrovolné
 • Sledujeme a respektujeme jednotlivé učební styly žáků a volíme takové aktivity, aby si každý našel to, co je mu blízké. K tomu využíváme typologii MBTI.

 

Práce s individualitou
 • Naši učitelé jsou hlavními partnery pro děti a rodiče, společně dokážeme odhadnout, jaké potřeby dítě má a jak s nimi naložit.
 • Máme kvalitní asistenty pedagoga s dlouhodobou zkušeností.
 • Zakládáme si na dobré znalosti aktuálních potřeb dětí, které zohledňujeme průběžně a zapojujeme plně i rodiče.
 • Máme zkušenosti s dětmi s vadami sluchu, vývojovou dysfázií, vadami řeči, poruchami učení a vysoce funkčním autismem.
 • Podporujeme nadané děti, kterým poskytujeme potřebné výzvy.
 • Jsme otevřeni všem rodinám, s nimiž najdeme společnou cestu, která bude ku prospěchu dítěte.
 • Takto intenzivní péči si můžeme dopřát díky speciálním pedagogům, školní psycholožce, logopedce a metodičce prevence, kteří jsou pravidelně a plně součástí výuky.
 • Ověřujeme společně naše postupy s externími specialisty.
 • Poradenské pracoviště
Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
bubblecrossmenuchevron-down