Jak se liší matematika Hejného od tzv. běžné matematiky?


Matematika je jen jedna, liší se přístupy a preference. Matematika podle profesora Hejného nerovná se výuce podle učebnic týmu profesora Hejného - teoreticky je možné používat tyto učebnice a přesto podle Hejného neučit. Výchova ke vztahu k matematice v souladu s přístupem profesora Hejného totiž preferuje kvalitu a hloubku přemýšlení před rychlostí, rychlými úsudky, povrchností; upřednostňuje vlastní objevování na úkor výkladu. 

Memorování postupů podle jakékoli učebnice, zdánlivě nesouvisejících faktů či vzorečků  matematikou není, tou je naopak hledání souvislostí dítětem, propojování, zobecňování, konstrukce znalostí dítětem. Nepředepisujeme dětem, jak mají zaznamenávat řešení. Nedobrovolné zkoušení před tabulí neprovádíme, míváme problém naopak s tím, koho k tabuli pustit. Velký význam má komunikace o úlohách mezi dětmi a jejich vzájemná pomoc – a to nejen význam matematický, ale i sociální.

matematika-3

Někteří rodiče a tradiční učitelé se domnívají, že znalost násobilky a automatizace početních spojů podmiňují matematické schopnosti. Je pravda, že znalost násobilky a rychlé vybavování početních spojů dítě zvýhodní, aby se mohlo soustředit na problém, který řeší. Samo o sobě mu úspěch nezaručí, ale přinese mu klid na práci, proto tyto dovednosti nepodceňujeme. Netrénujeme je ale drilem a nudnými sloupečky. Nejen proto, že dril dítě může otrávit, zničit jeho zájem, přinést mu chybnou představu o matematice, ale také proto, že je ztrátou času nacvičovat souvislosti mezi jakýmisi abstraktními znaky, jejichž významu dítě zpočátku dobře nerozumí.

Dítě musí nejprve podstatu čísla odhalit - například pochopit ho jako počet i jako délku, porozumět tomu, že číslo se dá rozdělit na části, že mohou být čísla uvnitř čísel, i že nezáleží na tom, v jakém pořadí sčítáme. Toto všechno může nenásilně, intuitivně objevovat už v předškolním věku – nehledě na to, že matematika není jen práce s čísly.

Pomůcky a modely jsou dětem volně přístupné po celý první stupeň. Děti je opouštějí tehdy, když už je nepotřebují.

Text: RNDr. Pavla Polechová, CSc.

Více o metodě: https://www.h-mat.cz/

Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
crossmenuchevron-down