NÁŠ TÝM

Lidé Hlásku
Barbora Horáková
Pozice:
třídní učitelka 4.třída, lektorka FIO

Moje role v Hlásku

V letech 2004-2009 jsem vystudovala obor Učitelství pro první stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích a certifikovaný program Speciální pedagogika tamtéž. Od roku 2010 se cíleně věnuji práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku a jejich rodinami také ve své soukromé praxi. Zaměřuji se na rovnoměrné posilování všech složek potřebných pro žádoucí celkový rozvoj dítěte.

Při výuce se opírám mimo jiné o své zkušenosti a dovednosti získané absolvováním řady kurzů se zaměřením na specifické poruchy učení a jak jim předcházet, psychologii dítěte, dynamiku školní třídy, rozvoje myšlení a vnímání, atd. (viz níže). Prvopočáteční čtení a psaní vyučuji metodou  Splývavého čtení (SFUMATO). Matematiku metodou prof. Hejného.
V hodinách si ráda s dětmi zazpívám za doprovodu klasické kytary. A vítám možnost učit venku v přírodě. 

Dětem nabízím:

- rozvíjející cvičení pro děti před nástupem do školy nebo s odkladem školní docházky
- rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
- redukaci školáků (dle potřeby, učební postup „šiju“ na míru, každému vyhovuje jiný typ práce)
- program rozvoje kognitivních funkcí (kritického myšlení, pozornosti, paměti, vnímání, učebních postupů a návyků) - lekce probíhají skupinově nebo individuálně metodou Feuersteinova instrumentálního obohacování (FIE)

Akreditované kurzy:
Splývavé čtení (56hodin) - PaedDr. Mária Navrátilová
Letní škola rozvoje pedagogických dovedností a sebereflexe (56 hodin), PhDr. Jan Svoboda
Předškolák a malý školák (50 hodin) - PPP Praha 7
Percepční a motorická oslabení ve školní praxi (21 hodin), Mgr. Pavla Bubeníčková a PhDr. Milena Bučková (MŠMT ČR č.j. 32 809/2010 – 25 – 778)
První pomoc do škol (30 hodin), Libuše Terezie Vojtová
Metoda rozvoje kognitivních funkcí R. Feuersteina, Level 1,2,3 a Basic (320 hodin), PaedDr. Eva Váňová


a mnoho dalších kurzů na téma rozvoje dětí mladšího školním věku: 
Metoda dobrého startu - PhDr. Jana Swierkoszová
Program pro rozvoj pracovního tempa (ROPRATEM), Mgr. Iva Kopecká a Mgr. Dagmar Ženková
HYPO – Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku (PhDr. et. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.)
Podpora žáků se specifickými poruchami učení (jak realizovat PLPP), PhDr. et. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.)
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku (Mgr. Jiřina Bednářová)
Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík (Mgr. Pavla Bubeníčková)
Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky), PaedDr. Daniela Švancarová
Kreativita a její rozvoj se zvláštním zřetelem na tvorbu mentálních map a další.

Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
crossmenuchevron-down