Volná místa v ZŠ a MŠ od února 2023 zápis do ZŠ a MŠ od září 2023

Volná místa ZŠ
Volá místa MŠ
OSTATNÍ

Od 2. pololetí máme 2 volná místa v naší 4.třídě v ZŠ. Pokud uvažujete o přestupu, ozvěte se nám. Máme skvělou paní učitelku a asistentku. Obě jsou milovnice přírody, rády učí prostřednictvím projektů a expedic. Zároveň ale dbají na to, aby se děti uměly učit a aby měly dobrou partu.

Zápis do 1. třídy ZŠ

Setkání rodičů budoucích prvňáčků proběhne 20.února od 18:00 v budově MŠ ve třetím patře. Na setkání bude budoucí paní učitelka 1. třídy, paní asistentka a vedení školy.
V době zápisu do ZŠ bude od 31. března do 12. dubna zprovozněn oficiální zápisový formulář, kde je přihláška a dotazníky a další povinná dokumentace pro Zápis.
Podmínky zápisu zveřejníme na konci února.
Zápis do 1. třídy ZŠ proběhne 12.dubna 2023 od 15:30 v budově MŠ.
V případě zájmu o 1. třídu, prosíme o potvrzení účasti na setkání na e-mail: info@skolyhlasek.cz.

Budeme se těšit na případná setkání.
Veronika Vaculovičová
+420 777 568 562
Od února budeme mít v MŠ dvě volná místa pro děti ve věku 2,5-4 roky. Dozráli nám naši dvouleťáčci (už jim jsou 3), tak můžeme přibrat nové kamarády.

Zápis MŠ

10.května 2023 proběhne zápis do MŠ od 15:30 v budově MŠ.
V době zápisu do MŠ bude od 30. dubna do 10.května zprovozněn oficiální zápisový formulář, kde je přihláška a dotazníky a další povinná dokumentace pro Zápis.
Podmínky zápisu zveřejníme na konci března. Nyní se můžete hlásit přes tlačítko ZÁPIS.

Budeme se těšit na případná setkání.
Veronika Vaculovičová
+420 777 568 562

 

Průběh registrace a termíny oficiálního zápisu do ZŠ/MŠ

1)Vyplnění přihlášky k zápisu

Setkání rodičů budoucích prvňáčků proběhne 20.února od 18:00 v budově MŠ ve třetím patře. Na setkání bude budoucí paní učitelka 1. třídy, paní asistentka a vedení školy. V době zápisu do ZŠ bude od 31. března do 12. dubna zprovozněn oficiální zápisový formulář, kde je přihláška a dotazníky a další povinná dokumentace pro Zápis. Podmínky zápisu zveřejníme na konci února. Zápis do 1. třídy ZŠ proběhne 12.dubna 2023 od 15:30 v budově MŠ. V případě zájmu o 1. třídu, prosíme o potvrzení účasti na setkání na e-mail: info@skolyhlasek.cz. MŠ 10.května 2023 proběhne zápis do MŠ od 15:30 v budově MŠ. V době zápisu do MŠ bude od 30. dubna do 10.května zprovozněn oficiální zápisový formulář, kde je přihláška a dotazníky a další povinná dokumentace pro Zápis. Podmínky zápisu zveřejníme na konci března. Registrace Může probíhat kdykoli během roku. Pro registraci a návštěvu MŠ a ZŠ vyplňte registrační formulář viz. výše nebo nám zavolejte na tel: 777 568 562 ( Veronika Vaculovičová, majielka). Rádi s vámi domluvíme schůzku, kterou velmi vítáme u všech zájemců o docházku do Hlásku.

2) Osobní setkání s rodinou a dítětem

Rádi vás kdykoli po předchozí domluvě přivítáme v naší škole. Provedeme vás pro MŠ i ZŠ a seznámíme vás s budoucími pedagogy. Vždy si povídáme s rodiči i dítětem. Je pro nás důležité si vyjasnit další společné kroky a ujistit se, že je rodina v souladu s tím, jak v Hlásku k dětem přistupujeme. Je pro nás prioritou tuto schůzku uskutečnit ještě před termínem zápisu. Pokud hlásíte dítě či žáka se speciálními potřebami, rádi zajistíme setkání s naším poradenským pracovištěm (psycholog, spe.ped, logoped a metodik prevence).

3) Pobyt dítěte v dané třídě či skupině

Průběžný zápis v případě nástupu do MŠ či ZŠ během školního roku budeme rádi, pokud s námi vaše dítě stráví minimálně týden, abychom se vzájemně poznali a aby mělo dítě možnost se rozhodnout, zda se mu u nás líbí. Nástup od nového školního roku v případě zápisu do 1.třídy pozveme zájemce na společné sektání s budoucí paní učitelkou a spolužáky.

4) Společné rozhodnutí

Jsme pro rodiny, které dávají svým dětem hranice, v rámci kterých dávají dětem důvěru a volnost. Rádi budeme partnery rodičům, kteří přemýšlejí nad potřebami dítěte, ne jich samotných. Naše základní škola je postavena na vzájemném sdílení, spolupráci, práci ve skupinách a zodpovědnosti. Ve škole tedy pracujeme s dětmi tak, aby byly schopny tyto dovednosti a postoje zlepšovat a používat. Důležité je spolupracovat s rodinou, dítě i rodiče jsou partnery. Úkolem Hlásku není zavalit dítě vědomostmi, ale poznat je a jeho potřeby, a zároveň dítě příliš neochraňovat a nechat ho zažívat i neúspěch a nezdary v prostředí příznivém pro učení.

5) Nástup do ZŠ či MŠ

Žák či dítě může do Hlásku nastoupit i v průběhu roku. Nástup do ZŠ je nejvhodnější do nového pololetí. Do MŠ může dítě nastoupit kdykoli od září do června (v létě máme prázdniny stejně jako ZŠ).

Termíny a místo Zápisu

  • ZŠ: 12.dubna 2023 od 15:30, podrobnosti a podmínky zápisu zveřejníme na konci února 2023. Zápis bude probíhat v budově MŠ na Adrese Rovinská 96, Hlásná Třebaň. Setkání rodičů budoucích prvňáčků proběhne 20.února od 18:00 v budově MŠ ve třetím patře. Na setkání bude budoucí paní učitelka 1. třídy, paní asistentka a vedení školy.
  • MŠ: 10.května od 15:30, podrobnosti a podmínky zápisu zveřejníme do 31.března 2023. Zápis bude probíhat v budově MŠ na adrese Rovinská 96, Hlásná Třebaň.

Dny otevřených dveří:

od 20. února do konce března, kdykoli po telefonické domluvě (777 568 562 - Veronika Vaculovičová)

Podklady potřebné k zápisu

Podklady potřebné k Zápisu zveřejníme 28.2.2022 - Organizace zápisu do 1. třídy

Podklady ZŠ
Podklady MŠ
OSTATNÍ
Název dokumentu k registraci do ZŠ
Podklady k registraci do MŠ

Často se ptáte

V jaké oblasti péče o děti se speciálními potřebami máte zkušenosti?

Hlásek má zkušené pedagogy a asistenty, kteří jsou zaměření na děti se sluchovými vadami, dysfázií, vadami řeči a poruchami učení.

Pro jaké děti, rodiny Hlásek je?

Hlásek je malá vesnická škola, která vznikla a je pro rodiče a děti, kteří chtějí individuální přístup, otevřené a inspirující učitele a bezpečné prostředí pro rozvoj nejen dítěte, ale i dospělých. Do Hlásku přijímáme všechny děti, jejichž rodiče cítí soulad s našimi principy a přístupem ke vzdělávání. Jsme pro rodiny, které dávají svým dětem hranice, v rámci kterých dávají dětem důvěru a volnost. Rádi budeme partnery rodičům, kteří přemýšlejí nad potřebami dítěte, ne jich samotných.

Jaká je výše školného a co je v ceně?

V letošním školním roce 8300 Kč + strava (kompletní ceník) od nového školního roku bude školné navýšeno dle inflace.

Jak zapojujete rodiče

Rodiče jsou plně zapojeni do procesu vzdělávání. Mají možnost nahlížet do výuky, probíhají společné konzultace kdykoli je třeba a 2 x ročně Triády. Rodiče jsou zváni na společné Rodičovské kavárny (proklik), společně se setkáváme na kulturních či sportovních akcích. Vítáme rodiče, kteří do Hlásku přinesou nové podněty a pohledy.

Hlásek má definovanou svoji vizi, misi a pedagogické poslání, společně si zakládáme na hodnotách školy a je pro nás důležité, abychom tyto hodnoty společně žili a byly součástí společné cesty vzděláváním.

Registrace k zápisu a žádost o schůzku

Zápis pro školní rok 2023/2024 probíhá vždy ve stanovené termíny ( ZŠ 12.dubna a MŠ: 10. května), ale již nyní se lze domluvit na osobní schůzce a předběžné Registraci.

Před odesláním je nutné vyjádřit souhlas: Zásady ochrany soukromí

On-line zápis 

Zápis do nového školního roku probíhá vždy hromadně přes školní informační systém Edookit, preferujeme však předchozí osobní setkání s rodinou.
Zapsat do
už jen 2 poslední volná místa
Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
bubblesmilecrossmenuchevron-down