Registrace

Volná místa ZŠ
Volá místa MŠ
OSTATNÍ

Volná místa pro letošní školní rok 2021/2022: kapacita je naplněna

Volná místa pro školní rok 2022/2023:

  • volná místa v budoucí 1.třídě 
  • jedno místo v budoucí 4.třídě
  • jedno místo v budoucí 2.třídě
Zveme vás na den otevřených dveří, který proběhne ve dnech 16. a 17. 2. od 8:20 - 17:00. Vzhledem k opatřením Covid 19 je třeba si předem domluvit setkání a registraci na telefonním čísle: 777 568 562 Veronika Vaculovičová, majitelka školy. V tento den budete mít možnost nahlédnout do výuky a setkat se s učiteli a dalšími zaměstnanci školy.
Těšíme se na vás
Tým Hlásku
Podmínky pro vstup do budovy
  • předchozí telefonická objednávka, abychom mohli schůzku dobře naplánovat a plně se vám věnovat.
  • negativní PCR test ne starší než 72 hodin, respirátor.

Registrovat dítě do Hlásku

Volná místa pro letošní školní rok 2021/2022: kapacita je prozatím naplněna
Volná místa pro školní rok 2022/2023: budeme mít po odchodu předškolních dětí 10-12 volných míst. Pro dvouleté děti máme od září 1 volné místo.
Do naší školky jste kdykoli vítáni po předchozí dohodě na tel čísle 777 568 562 ( Veronika Vaculovičová, majitelka školy).

Registrovat dítě do Hlásku

Průběh registrace a termíny oficiálního zápisu do ZŠ/MŠ

1)Vyplnění přihlášky k zápisu

ZŠ V době zápisu do ZŠ bude od 1.dubna do 21.dubna zprovozněn oficiální zápisový formulář, kde je přihláška a dotazníky a další povinná dokumentace pro Zápis. Podmínky zápisu zveřejníme na konci února. MŠ V době zápisu do MŠ bude od 1.května do 16.května zprovozněn oficiální zápisový formulář, kde je přihláška a dotazníky a další povinná dokumentace pro Zápis. Podmínky zápisu zveřejníme na konci března. Registrace Může probíhat kdykoli během roku. Pro registraci a návštěvu MŠ a ZŠ vyplňte registrační formulář viz. výše nebo nám zavolejte na tel: 777 568 562 ( Veronika Vaculovičová, majielka). Rádi s vámi domluvíme schůzku, kterou velmi vítáme u všech zájemců o docházku do Hlásku.

2) Osobní setkání s rodinou a dítětem

Rádi vás kdykoli po předchozí domluvě přivítáme v naší škole. Provedeme vás pro MŠ i ZŠ a seznámíme vás s budoucími pedagogy. Vždy si povídáme s rodiči i dítětem. Je pro nás důležité si vyjasnit další společné kroky a ujistit se, že je rodina v souladu s tím, jak v Hlásku k dětem přistupujeme. Je pro nás prioritou tuto schůzku uskutečnit ještě před termínem zápisu. Pokud hlásíte dítě či žáka se speciálními potřebami, rádi zajistíme setkání s naším poradenským pracovištěm (psycholog, spe.ped, logoped a metodik prevence).

3) Pobyt dítěte v dané třídě či skupině

Průběžný zápis V případě nástupu do MŠ či ZŠ během školního roku budeme rádi, pokud s námi vaše dítě stráví minimálně týden, abychom se vzájemně poznali a aby mělo dítě možnost se rozhodnout, zda se mu u nás líbí. Nástup od nového školního roku V případě zápisu do 1.třídy pozveme zájemce na společná sektání s budoucí paní učitelkou a spolužáky, pokud to dovolí hygienická opatření, děti budou mít pravidelnou přípravu pro předškoláky 1 x týdně.

4) Společné rozhodnutí

Jsme pro rodiny, které dávají svým dětem hranice, v rámci kterých dávají dětem důvěru a volnost. Rádi budeme partnery rodičům, kteří přemýšlejí nad potřebami dítěte, ne jich samotných. Naše základní škola je postavena na vzájemném sdílení, spolupráci, práci ve skupinách a zodpovědnosti. Ve škole tedy pracujeme s dětmi tak, aby byly schopny tyto dovednosti a postoje zlepšovat a používat. Důležité je spolupracovat s rodinou, dítě i rodiče jsou partnery. Úkolem Hlásku není zavalit dítě vědomostmi, ale poznat je a jeho potřeby, a zároveň dítě příliš neochraňovat a nechat ho zažívat i neúspěch a nezdary v prostředí příznivém pro učení.

5) Nástup do ZŠ či MŠ

Žák či dítě může do Hlásku nastoupit i v průběhu roku. Nástup do ZŠ je nejvhodnější do nového pololetí. Do MŠ může dítě nastoupit kdykoli od září do června ( v létě máme prázdniny stejně jako ZŠ).

Termíny a místo Zápisu

  • ZŠ: 21.dubna od 15:30, podrobnosti a podmínky zápisu zveřejníme do 28.února,
  • MŠ: 10.května od 15:30, podrobnosti a podmínky zápisu zveřejníme do 30.března. Zápis bude probíhat ve školní budově na drese Rovinská 96, Hlásná Třebaň.

Den otevřených dveří:

Rádi bychom se s Vámi setkali ještě před Zápisem , a to 16. a 17.února.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte co nejdříve na tel. čísle 777 568 562, Veronika Vaculovičová, jednatelka školy. Domluvíme si s Vámi čas a den návštěvy, budete mít možnost i nahlédnout do výuky. Pokud se Vám termín nehodí, určitě najdeme jiný.

Podklady potřebné k Zápisu

Podklady potřebné k Zápisu zveřejníme 28.2.2022

Podklady ZŠ
Podklady MŠ
OSTATNÍ
Název dokumentu k registraci do ZŠ
Podklady k registraci do MŠ

Často se ptáte

V jaké oblasti péče o děti se speciálními potřebami máte zkušenosti?

Hlásek má zkušené pedagogy a asistenty, kteří jsou zaměření na děti se sluchovými vadami, dysfázií, vadami řeči a poruchami učení.

Pro jaké děti, rodiny Hlásek je?

Hlásek je malá vesnická škola, která vznikla a je pro rodiče a děti, kteří chtějí individuální přístup, otevřené a inspirující učitele a bezpečné prostředí pro rozvoj nejen dítěte, ale i dospělých. Do Hlásku přijímáme všechny děti, jejichž rodiče cítí soulad s našimi principy a přístupem ke vzdělávání. Jsme pro rodiny, které dávají svým dětem hranice, v rámci kterých dávají dětem důvěru a volnost. Rádi budeme partnery rodičům, kteří přemýšlejí nad potřebami dítěte, ne jich samotných.

Jaká je výše školného a co je v ceně?

V letošním školním roce 7 500 Kč + strava (kompletní ceník) od nového školního roku bude školné navýšeno dle inflace.

Jak zapojujete rodiče

Rodiče jsou plně zapojeni do procesu vzdělávání. Mají možnost nahlížet do výuky, probíhají společné konzultace kdykoli je třeba a 2 x ročně Triády. Rodiče jsou zváni na společné Rodičovské kavárny (proklik), společně se setkáváme na kulturních či sportovních akcích. Vítáme rodiče, kteří do Hlásku přinesou nové podněty a pohledy.

Hlásek má definovanou svoji vizi, misi a pedagogické poslání, společně si zakládáme na hodnotách školy a je pro nás důležité, abychom tyto hodnoty společně žili a byly součástí společné cesty vzděláváním.

Registrace a žádost o schůzku

Zápis do školního roku probíhá vždy ve stanovené termíny (do ZŠ 21.dubna a do MŠ: 10. května), ale již nyní se lze domluvit na osobní schůzce a předběžné Registraci.

Před odesláním je nutné vyjádřit souhlas: Zásady ochrany soukromí

On-line zápis 

Zápis do nového školního roku probíhá vždy hromadně přes školní informační systém Edookit, preferujeme však předchozí osobní setkání s rodinou.
Zapsat do
už jen 2 poslední volná místa
Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
bubblesmilecrossmenuchevron-down