Volná místa v ZŠ a MŠ

Volná místa ZŠ
Volá místa MŠ
OSTATNÍ

Pokud uvažujete o přestupu, ozvěte se nám přes email info@skolyhlasek.cz nebo na telefonu 777 568 562. 

dotazník přestup

přihláška 2. - 5. třída

Ve školním roce 2024/2025 budeme mít v naší mateřské škole volná místa pro děti narozené v roce 2019 a mladší. Pro předškoláky máme již plně obsazeno.

V případě zájmu o docházku, prosím, kontaktuje nás přes email info@skolyhlasek.cz nebo na telefonu 777 568 562.

Registrace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024-2025

Oganizace zápis MŠ

Dotazník pro rodiče

MŠ PŘIHLÁŠKA 2024

Budeme se těšit na případná setkání.

Veronika Vaculovičová
+420 777 568 562

 

Průběh registrace a termíny oficiálního zápisu do ZŠ/MŠ

1)Vyplnění přihlášky k zápisu

V době zápisu do ZŠ bude od 31. března do 10. dubna zprovozněn oficiální zápisový formulář, kde je přihláška a dotazníky a další povinná dokumentace pro Zápis. Podmínky zápisu zveřejníme na konci února. Zápis do 1. třídy ZŠ proběhne v dubnu 2024 v budově MŠ. Registrace V případě zájmu o 1. třídu, prosíme o o vyplnění registračního formuláře níže. Registrace může probíhat kdykoli během roku. Pro registraci a návštěvu ZŠ vyplňte registrační formulář viz. výše nebo nám zavolejte na tel: 777 568 562 ( Veronika Vaculovičová, majitelka). Rádi s vámi domluvíme schůzku, kterou velmi vítáme u všech zájemců o docházku do Hlásku. MŠ termín zápisu do MŠ je 14. května 2024 proběhne v budově MŠ od 14:30 do 17:00. Podmínky zápisu zveřejníme na konci března. Registrace Může probíhat kdykoli během roku. Pro registraci a návštěvu MŠ vyplňte registrační formulář viz. výše nebo nám zavolejte na tel: 777 568 562 ( Veronika Vaculovičová, majitelka). Rádi s vámi domluvíme schůzku, kterou velmi vítáme u všech zájemců o docházku do Hlásku.

2) Osobní setkání s rodinou a dítětem

Rádi vás kdykoli po předchozí domluvě přivítáme v naší škole. Provedeme vás pro MŠ i ZŠ a seznámíme vás s budoucími pedagogy. Vždy si povídáme s rodiči i dítětem. Je pro nás důležité si vyjasnit další společné kroky a ujistit se, že je rodina v souladu s tím, jak v Hlásku k dětem přistupujeme. Je pro nás prioritou tuto schůzku uskutečnit ještě před termínem zápisu. Pokud hlásíte dítě či žáka se speciálními potřebami, rádi zajistíme setkání s naším poradenským pracovištěm (psycholog, spe.ped, logoped a metodik prevence).

3) Pobyt dítěte v dané třídě či skupině

Průběžný zápis v případě nástupu do MŠ či ZŠ během školního roku budeme rádi, pokud s námi vaše dítě stráví minimálně týden, abychom se vzájemně poznali a aby mělo dítě možnost se rozhodnout, zda se mu u nás líbí. Nástup od nového školního roku v případě zápisu do 1.třídy pozveme zájemce na společné sektání s budoucí paní učitelkou a spolužáky.

4) Společné rozhodnutí

Jsme pro rodiny, které dávají svým dětem hranice, v rámci kterých dávají dětem důvěru a volnost. Rádi budeme partnery rodičům, kteří přemýšlejí nad potřebami dítěte, ne jich samotných. Naše základní škola je postavena na vzájemném sdílení, spolupráci, práci ve skupinách a zodpovědnosti. Ve škole tedy pracujeme s dětmi tak, aby byly schopny tyto dovednosti a postoje zlepšovat a používat. Důležité je spolupracovat s rodinou, dítě i rodiče jsou partnery. Úkolem Hlásku není zavalit dítě vědomostmi, ale poznat je a jeho potřeby, a zároveň dítě příliš neochraňovat a nechat ho zažívat i neúspěch a nezdary v prostředí příznivém pro učení.

5) Nástup do ZŠ či MŠ

Žák či dítě může do Hlásku nastoupit i v průběhu roku. Nástup do ZŠ je nejvhodnější do nového pololetí. Do MŠ může dítě nastoupit kdykoli od září do června (v létě máme prázdniny stejně jako ZŠ).

Termíny a místo Zápisu

  • ZŠ: podrobnosti a podmínky zápisu zveřejníme na konci února 2024. Zápis bude probíhat v budově ZŠ na adrese U Kapličky 58, Hlásná Třebaň. Setkání rodičů budoucích prvňáčků proběhne 30. ledna od 18:00 v budově MŠ ve třetím patře. Na setkání bude budoucí paní učitelka 1. třídy, paní asistentka a vedení školy.
  • MŠ: Zápis proběhne 14. května 2024 od 14:30 do 17:00 v budově MŠ na adrese Rovinská 96, Hlásná Třebaň.

Dny otevřených dveří:

od 20. února do konce března, kdykoli po telefonické domluvě (777 568 562 - Veronika Vaculovičová)

Podklady potřebné k zápisu

Podklady potřebné k Zápisu zveřejníme 28.2.2022 - Organizace zápisu do 1. třídy

Podklady ZŠ
Podklady MŠ
OSTATNÍ
Název dokumentu k registraci do ZŠ

K zápisu prosím přineste:

 

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, nebo naopak chcete dítě přihlásit dříve než v řádném termínu, přineste prosím Žádost o odklad školní docházky, doporučení o odkladu od poradenského pracoviště a odborného lékaře. Pokud nemáte ještě dokumenty k dispozici, doneste prosím alespoň vyplněnou Žádost a doporučení praktického lékaře.
ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

Pokud má vaše dítě jakékoli speciální potřeby, prosím přineste potřebnou dokumentaci z vyšetření. Na zápise budou přítomny naše kolegyně z Poradenského pracoviště, rády se Vám budou věnovat.

desatero pro rodiče předškoláků

organizace zápisu

přihláška 1. třída

přihláška 2. - 5. třída

dotazník přestup

žádost o odklad povinné školní docházky

 

Podklady k registraci do MŠ

Často se ptáte

V jaké oblasti péče o děti se speciálními potřebami máte zkušenosti?

Hlásek má zkušené pedagogy a asistenty, kteří jsou zaměření na děti se sluchovými vadami, dysfázií, vadami řeči a poruchami učení.

Pro jaké děti, rodiny Hlásek je?

Hlásek je malá vesnická škola, která vznikla a je pro rodiče a děti, kteří chtějí individuální přístup, otevřené a inspirující učitele a bezpečné prostředí pro rozvoj nejen dítěte, ale i dospělých. Do Hlásku přijímáme všechny děti, jejichž rodiče cítí soulad s našimi principy a přístupem ke vzdělávání. Jsme pro rodiny, které dávají svým dětem hranice, v rámci kterých dávají dětem důvěru a volnost. Rádi budeme partnery rodičům, kteří přemýšlejí nad potřebami dítěte, ne jich samotných.

Jaká je výše školného a co je v ceně?

Ve školním roce 2023/24 je výše školného 10 800 Kč + strava.

Jak zapojujete rodiče

Rodiče jsou plně zapojeni do procesu vzdělávání. Mají možnost nahlížet do výuky, probíhají společné konzultace kdykoli je třeba a 2 x ročně Triády. Rodiče jsou zváni na společné Rodičovské kavárny, společně se setkáváme na kulturních či sportovních akcích. Vítáme rodiče, kteří do Hlásku přinesou nové podněty a pohledy.

Hlásek má definovanou svoji vizi, misi a pedagogické poslání, společně si zakládáme na hodnotách školy a je pro nás důležité, abychom tyto hodnoty společně žili a byly součástí společné cesty vzděláváním.

Registrace k zápisu a žádost o schůzku

Zápis pro školní rok 2024/2025 probíhá vždy ve stanovené termíny ( upřesníme v průběhu února 2024), ale již nyní se lze domluvit na osobní schůzce a předběžné Registraci.

Před odesláním je nutné vyjádřit souhlas: Zásady ochrany soukromí

On-line zápis 

Zápis do nového školního roku probíhá vždy hromadně přes školní informační systém Edookit, preferujeme však předchozí osobní setkání s rodinou.
Zapsat do
už jen 2 poslední volná místa
Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
bubblesmilecrossmenuchevron-down