Život v naší základní škole

Hlásek pečuje o děti od 2 do 11 let. Je volbou každé rodiny, zda s námi zůstane po celou dobu vzdělávacího cyklu nebo zda se připojí až od 1.třídy.

Hlásek je malá vesnická škola, která vznikla a je pro rodiče a děti, kteří chtějí individuální přístup, otevřené a inspirující učitele a bezpečné prostředí pro rozvoj nejen dítěte, ale i dospělých.

Do Hlásku přijímáme všechny děti, jejichž rodiče jsou v souladu s našimi principy a s přístupem ke vzdělávání. Jsme pro rodiny, které dávají svým dětem hranice, v rámci kterých dávají dětem důvěru a volnost. Rádi bude partnery rodičům, kteří přemýšlejí nad potřebami dítěte, ne jich samotných.

2.

Naše základní škola je postavena na vzájemném sdílení, spolupráci, práci ve skupinách a  zodpovědnosti. Ve škole tedy pracujeme s dětmi, které jsou schopny tyto dovednosti prokázat. Cílem je také začleňovat děti se speciálními potřebami, posouvat je, vzdělávat a nabízet jim přiměřené podmínky a výzvy a dopřát jim pocit úspěchu, týmovosti a samostatnosti.

Důležité je spolupracovat s rodinou, dítě i rodiče jsou partnery. Hlásek neposkytuje službu, poskytuje prostor pro společné vzdělávání a obohacování. Úkolem Hlásku není vychovat dítě a zavalit ho vědomostmi. Cílem je poznat dítě a jeho potřeby a zároveň dítě příliš neochraňovat a nechat ho v bezpečné zóně zažívat i neúspěch a nezdary. Dítě i rodina mají v Hlásku plnou podporu, je ale důležité se naučit společně rozeznat, že potřebuji pomoc a umět si o ni říct. Umět říct, že potřebuji pomoc a nabídnout pomoc druhým je klíčová dovednost a velká sebezkušenost, která provází celý vzdělávací cyklus v naší škole a týká se dětí, rodičů i učitelů

Společným cílem je zachovat třídy v počtu maximálně 16 dětí, kdy v každé třídě můžeme integrovat 1-2 děti se speciálními potřebami. Každá třída, kde je dítě se speciálními potřebami, má svého třídního učitele a asistenta pedagoga.  Zajistíme tím individuální přístup a možnost poznat dobře nejen potřeby dítěte, ale celé rodiny.

Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
crossmenuchevron-down