Co byste možná chtěli vědět o naší školce

Kde se nacházíme?

Naše MŠ je přímo na vlaku 3 minuty  přes řeku od vlakového nádraží Zadní Třebaň. Školka má své parkoviště, je po rekonstrukci v roce 2017 a má obrovskou zahradu s klubovnou, kde se děti mohou vyřádit dle libosti.

Jaké je školné a co vše obsahuje? 

Základní školné je 7 500 Kč od 7.00 do 16:30. Od 16:30 do 18:00 si rodiče doplácí 300 Kč měsíčně.

Jak dlouho školka funguje, kolik má tříd, pro jaké věkové skupiny a počet pedagogů na skupinu? 

Školka funguje od roku 2011. Máme 2 třídy, ale děti dělíme na 4 skupiny. V každé skupině je maximálně 12 dětí. Na skupinu máme 2-3 pedagogy. Počet asistentů pedagoga se odvíjí i od počtu integrovaných dětí.

Jaká je vize Vaší mateřské školy, kdo v ní učí (s jakým vzděláním), v čem jste výjimeční? 

V mateřské škole učí paní učitelky a asistentky pedagoga s kvalifikací na danou pozici. Je těžké říct, že jsme výjimeční, ale máme radost, že u nás např. výchovu pro vztah k matematice dětí od 3 let vede paní Pavla Polechová (jedna ze spoluautorek doprovodných materiálů k metodě prof. Hejného).  Dbáme společně již od počátku na rozvoj kritického myšlení a vztahu ke knihám. Děti učíme, že pro procházku je dobré každé počasí nebo že i když jsem malý/malá, musím umět poděkovat, poprosit, pozdravit a pomoci kamarádovi nebo se s ním o něco podělit.  UČÍME JE, ŽE I JÁ, MALÝ ČLOVÍČEK, MOHU MÍT SVŮJ NÁZOR A POTŘEBY A MOHU JE PROJEVIT, ALE S RESPEKTEM K DRUHÝM. Myslím, že jiní můžeme být v tom, že dbáme na naše hláskovské hodnoty, vizi a misi školy, které jsme si vydefinovali společně, nikdo nám je nenařídil ani nestáhl z jiného webu či chytrých knih. Připravujeme děti na cestu, ne cestu pro děti. Úspěchem je, že jsou u nás celé rodiny, třeba i 3 nebo 4 sourozenci, toho si moc vážíme. Cením si toho, že v Hlásku se mnou pracují i kolegyně od samotných počátků naší mise.

Jaké jsou Vaše mimoškolní aktivity? Mohou se zapojit rodiče? 

Ano, to je stejné jako v ZŠ

Vyučujete nějaký cizí jazyk, jiné dovednosti? 

Ano, paní učitelky mluví anglicky a metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) zapojují AJ do různých aktivit ve výuce.

Termíny zápisů, dnu otevřených dveří

Dveře máme otevřené kdykoli, kdy je třeba a kdy se domluvíme na společném setkání. I když nyní máme školku naplněnou, setkáváme se již s rodinami, které k nám chtějí dát děti od září. Oficiální zápis je 10. května, ale stejně jako ve škole uvítáme osobní setkání před zápisem. Veškeré podrobnosti najdete na webových stránkách www. skolyhlasek.cz pod zeleným tlačítkem ZÁPIS.

Jak probíhá zápis, dá se přihlásit i během roku? Jak se dozvím o případných volných místech? 

Zápis proběhne 10. května od 15:30 v budově MŠ na adrese Rovinská 96. Nicméně jsme rádi, když se s rodinou setkáme dříve. Podmínky zápisu zveřejníme 31. března. Nyní víme, že budeme mít 10 volných míst po předškolácích, a to pro děti od 3 do 5 let. Nemáme již volná místa pro děti mladší 3 let, ale situace se může změnit. Máme omezený počet míst pro předškolní děti. Je opravdu důležité nám dát vědět včas, tedy před zápisem. Děti přijímáme i během roku, pokud máme volná místa. Informace, zda jsou volná místa, rodiče najdou na webových stránkách opět pod zeleným tlačítkem ZÁPIS, kde máme zvlášť informace o MŠ a zvlášť o ZŠ.

Přijímáte děti se speciálními potřebami?  

Ano, přijímáme. Většinou máme na skupinu společně vzdělávaných dětí jedno integrované dítě. Máme zkušenosti s dětmi se sluchovými vadami, kochleárním implantátem, vývojovou dysfázií, autismem, nejrůznějšími vadami řeči. I proto máme ve škole vystudovanou logopedku a speciální pedagožku, které pracují s dětmi ve skupině i individuálně. Úzce spolupracujeme s poradnami a dbáme na to, abychom pravidelně spolupracovali i s rodiči.

Jak připravujete předškoláky na první třídu?  

Děti vede zkušená paní učitelka MŠ, která připravuje program tak, aby byly děti dobře připravené na přestup do 1.třídy. Předškoláky navíc připravuje nebo přímo vede jejich budoucí paní učitelka, nebo k nim budoucí paní učitelka dochází. Není výjimkou, že s dětmi do první třídy přechází i asistent pedagoga.  První třídu máme ve 3. patře budovy MŠ, takže pro děti není přestup do školy nijak náročný. Pro děti je dobré, aby již navštěvovaly předškolní třídu v Hlásku, májí tak dostatek času zjistit, zda jim přístup vyhovuje, zda se u nás cítí dobře a mají čas se poznat s budoucími kamarády. Děti začínají již ve školce pracovat s metodou FIE, seznamují se s matematikou podle zásad metody prof. Hejného, učíme je kriticky myslet. To vše jim usnadní vstup do velkého světa školy.

Co byste ještě rádi o školce uvedli?

Moc si cením toho, že se daří propojovat děti napříč skupinami, dopřáváme tak všem vzájemné obohacování a vytváříme podmínky pro nesobeckost a ochotu někoho podpořit nebo se učit od druhých. I v MŠ máme nastavený systém hodnocení, který je kombinací odborné diagnostiky a hravé formy hodnocení, jíž rozumí i děti a umí tak vtáhnout i své rodiče. Děti mají svá portfolia, která si pečlivě vyplňují, rády s nimi pracují a společně je s kamarády prohlížejí. Velkou radost jim dělají dopisy, které jim paní učitelky píší. Tato portfolia i dopisy jsou součástí metody Learning stories, která k nám přišla z Nového Zélandu a která podporuje a pomáhá rozvíjet všímavost, zájem o to, co děti baví a co je rozvíjí, a zároveň dává dětem důležitý signál, že každé z nich je pro nás důležité. Dopis dostane každé dítě minimálně 2 x za rok, každé čtvrtletí mají rodiče informace o tom, jak s dětmi pracujeme a mohou s námi i konzultovat. Každé pololetí rodiče dostanou písemné hodnocení. Nejdůležitější je pro děti ale to, že jsme tu pro ně a že každý může být sám sebou.

Máme radost, že většina dětí pokračuje již několikátým rokem i do základní školy.

Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
crossmenuchevron-down