Co byste možná chtěli vědět o naší škole

Základní škola HLÁSEK

Kde se nacházíme?

Hlásek - MŠ i ZŠ - se nachází v Hlásné Třebani. Jsme přímo na vlaku, 3 minuty po lávce přes řeku od nádraží Zadní Třebaň. U ZŠ máme vyhrazená parkovací místa, u MŠ máme velké parkoviště. MŠ a ZŠ jsou od sebe vzdáleny cca 300m.


Kdy je škola nejdříve otevřená, kdy nejpozději musí žák odejít – funguje družina?

Škola je otevřena od 7:00 do 18:00. Družinu nabízíme všem ročníkům od 1. do 5. třídy.


Co vše se platí – školné, kroužky apod., v jaké výši? 

Školné činí 75 000 Kč za školní rok. V ceně je péče o děti včetně družiny od 7:00 do 15:30. Od 15:30 do 18:00 je družina zpoplatněna (700 Kč za měsíc). Družina nabízí keramiku, míčové hry, vaření, deskové hry, tvoření, procházky atd. Nabízíme také kroužky jako je plavání, turistický kroužek, hru na hudební nástroje a angličtinu s rodilým mluvčím. Cena kroužků se pohybuje od 800 Kč za měsíc po 1400 Kč.

Jak dlouho škola funguje, kolik má tříd a žáků v nich?

Škola funguje od roku 2013. Máme 5 tříd od 1. do 5. třídy a v průměru máme 14 žáků na třídu. Máme i jednu větší třídu, kde můžeme umístit 16 žáků. Pokud není ke třídě přidělen asistent pedagoga, třídy častěji půlíme nebo učitelé učí v tandemu. Na AJ se třídy půlí vždy.


Jak je vyřešeno stravování, mají děti možnost si i ve škole koupit třeba svačinu? Jak řešíte dítě se speciálním stravovacím režimem?  

Všechny děti v Hlásku mají zajištěné dopolední i odpolední svačiny. Pokud tedy rodiče chtějí, nemusí se o jídlo starat. Svačiny si vyrábíme sami. Obědy dovážíme z vývařovny v Hlásné Třebani, která nám připravuje od ledna 2022 jídelníček na míru.

Jaká je vize školy, probíhala nedávno nebo je v plánu rekonstrukce prostor? 

Vize školy: Chceme, aby děti odcházely s dobrými znalostmi, zdravým sebevědomím a osvojením sociálních dovedností.

Máme již několik let velmi dobrou zpětnou vazbu o našich žácích, kteří odchází do nejrůznějších škol – od gymnázií přes státní základní školy po soukromé školy s druhým stupněm.

Plány do budoucna: v Hlásku se snažíme každý rok připravit pro děti něco nového, ať už je to nová učebna, dílna či nové prvky na zahradě. Snažíme se každé léto investovat peníze tam, kam je třeba. Dbáme nejen na dobrou atmosféru, ale i na útulnost a inspirativní prostředí.

Jaká je nabídka mimoškolních aktivit? Mohou se do některých zapojit i rodiče, sourozenci?  

Jmenovala jsem již kroužky. Často se škola zapojuje do nejrůznějších dobročinných akcí a jiných veřejných akcí (Den Země, Ukliďme Česko atd..). Máme také projektové dny s rodiči. Děti i rodiče zapojujeme do skutečného života, do školy zveme nejrůznější odborníky - např. na IT bezpečnost, pečujeme o prevenci v oblasti psychického zdraví, podporujeme u dětí také vztah k „práci rukama“ a tomu, proč je důležitá, věnujeme se osvětě týkající se hendikepovaných lidí, podporujeme vztah ke kultuře a umění atd. Navíc pro rodiče připravujeme několikrát za rok rodičovské kavárny, kam zveme i veřejnost. Témata najdete i na našich webových stránkách. 2x ročně pořádáme celoškolní setkání rodičů, dětí a pedagogů, a to na Vánoce a na konci školního roku. Uspořádali jsme i 2 plesy pro veřejnost. Letos se nám velmi vydařil online jarmark. Jezdíme na společné puťáky, lyžáky a další výpravy. Rodiče a sourozenci jsou vítáni a jsme rádi, když rodiče přijdou i s vlastním nápadem, jak se zapojit. Turistický kroužek u nás například vedou tatínkové.

Rodiče vítáme a jsme rádi, když se o děti zajímají. S rodiči konáme pravidelná setkávání, která nazýváme Triády. Nabízíme nicméně konzultace kdykoli podle potřeby.

Nyní se zapojujeme do pomoci Ukrajině. Rádi bychom uvítali ukrajinské děti v naší družině, máme i pracovní místo pro jednu až dvě maminky.

Jaké cizí jazyky vyučujete? 

V Hlásku učí angličtinu rodilí mluvčí (Angličanka a Američan), oba ale umí také výborně česky, což v mnohém výuku usnadňuje. Plánujeme nabízet i výuku němčiny. Angličtinu zařazujeme od školky, od 1.třídy mají děti angličtinu jako povinný předmět.

Přijímáte děti se speciálními potřebami?  

Ano. Hlásek dlouhodobě spolupracuje s rodinami, které mají děti se speciálními potřebami. Máme dlouhodobé zkušenosti s dětmi s vývojovou dysfázií, sluchovými vadami, logopedickými vadami a poruchami učení. Dětem i rodinám je k dispozici náš poradenský tým, kde pracuje paní speciální pedagožka, školní psycholožka, logopedka a metodička prevence. Kolegyně jsou ve škole i školce pravidelně každý týden, minimálně 2 dny v týdnu. Děti znají a nepracují pouze s dětmi se speciálními potřebami, ale i s celou třídou.

Jak probíhá zápis? Máme výhodu, pokud jsme ze spádové obce? Naopak – pokud z ní nejsem, mohu se k vám dítě přihlásit?  

Zápis probíhá dle zákona v dubnu, oficiální přihlášky přijímáme od 1. dubna. Nicméně jsme vždy rádi, když se se zájemci můžeme setkat předem, využít možnost popovídat si a poznat se. Při zápisu se každé rodině věnujeme individuálně. Uvidíme, co letos dovolí pandemická situace, ale rádi bychom se vrátili k zápisu, kde se děti budou potkávat a budou mít možnost vzájemné interakce. S rodiči vede rozhovor vedení školy a kolegyně z poradenského pracoviště, dětem se věnuje jejich budoucí paní učitelka a asistentka pedagoga a další kolegyně a kolegové. Návštěva před zápisem velmi usnadní průběh zápisu a jsme vždy rádi, když rodina, která na zápis přijde, již naši školu zná a ví, proč si ji vybrala.

Spádovost u nás nehraje roli, nejsme spádová škola. Nemáme žádné příspěvky na místní děti.

Pokud vaše dítě nechodí do Hlásku, nic se neděje, ozvěte se, rádi vaše dítě zapojíme do přípravy na školu tak, abyste si mohli sami udělat obrázek o tom, jak k dětem přistupujeme a jak vedeme naši výuku.

Termíny zápisů, dnu otevřených dveří:

Zápis do ZŠ proběhne v řádném termínu 5. dubna a v náhradním termínu 21. dubna.

Můžete si dopředu ještě před zápisem domluvit návštěvu a rádi se vám budeme věnovat.

Letos již víme, že díky odkladům můžeme nabídnout několik volných míst v 1. třídě. Pořadí přihlášky nerozhoduje, rozhoduje to, zda jsme opravdu škola pro vaše dítě a máme společné hodnoty.

Veškeré podrobnosti najdete na webových stránkách www. skolyhlasek.cz  vlevo dole pod zeleným tlačítkem ZÁPIS.

Co byste ještě o škole rádi uvedli? Čím vynikáte?  

Nerada hodnotím to, v čem vynikáme, spíše se ohlížím za tím, co se povedlo. Hlásek je škola bez turbulentních změn v oblasti konceptu a metod. Některé kolegyně a kolegové jsou v Hlásku od samých začátků a stále mají chuť být s námi, dává jim to smysl. Máme tým lidí, kteří chtějí učit dobře, neustále se vzdělávají. Záleží jim hlavně na dětech. Všichni pedagogové, kteří používají dané metody, jsou certifikovanými absolventy. Pro metodu FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování) máme 10 certifikovaných lektorů, kteří od návratu prezenční výuky tuto metodu opět v hodinách používají. Všichni si uvědomujeme, jak moc ovlivňujeme budoucí směřování nám svěřených dětí. Víme, kam jdeme, jaké přístupy chceme dětem předávat, jaké hodnoty u nich podporovat.  Dbáme na to, aby se u nás mohlo rozvíjet každé dítě bez ohledu na to, zda bude lékařem či kominíkem.  V Hlásku jsou často celé rodiny, i 3-4 sourozenci. Myslím, že se nám daří vypouštět v 5. třídě do světa zdravě sebevědomé děti, které si vyberou školu samy, ne na nátlak rodičů, a umí si stát za svým. Z Hlásku odchází děti i na gymnázia (v minulých letech jsme měli 95% úspěšnost). V kolektivu dětí jsou parťáky a dobrými kamarády. V posledních letech máme významné úspěchy v celostátních soutěžích, zejména matematických, kdy se nám potvrdilo, že i bez tlaku a známkování můžeme u dětí podpořit vnitřní motivaci a chuť využít vlastního potenciálu. Je radost, když se děti do školy těší, nebojí se říct svůj názor a zároveň projevují velký respekt k ostatním. Moc si cením toho, že máme vzdělaný tým, kde pracují učitelé s řádnou kvalifikací, jimž dává smysl se i nadále vzdělávat i navzájem se obohacovat.

Potěšilo nás i kladné hodnocení České školní inspekce, která nás navštívila na podzim 2021.

Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
crossmenuchevron-down