Pro koho je Hlásek?

Hlásek byl založen pro rodiny, které chtějí od školy více než jen znalosti. Hlásek je školou, která poskytuje dětem prostředí, kde se mohou bezpečně rozvíjet a hledat své já. V 5.třídě děti odchází na 2. stupeň či gymnázium, zaměření si vyberou dle svých potřeb. Naši absolventi jsou vždy platnými parťáky v novém kolektivu s kvalitními základy v sociální oblasti, umí přemýšlet v souvislostech a umí se učit.

Naším cílem je pracovat nejen s dítětem, ale s celou rodinou. Velký důraz klademe na partnerské vztahy, důvěru a otevřenost. Nejsme soukromou školou, kde je jedinou povinností rodiče uhradit školné. Jsme pro rodiče, kteří se ptají, mají zájem o dění ve škole, zapojují se do dění v Hlásku, dávají zpětnou vazbu a mají chuť se spolupodílet na vzdělávání jejich dítěte.

Hlásek pečuje o děti od 2 do 11 let. Je volbou každé rodiny, zda s námi zůstane po celou dobu vzdělávacího cyklu nebo zda se připojí až od 1.třídy. Vítán je každý, kdo je připraven dát dětem bezpečné hranice, svobodu a pocit zodpovědnosti.

Respektujeme individuální potřeby všech dětí a učíme je, jak respektovat potřeby druhých. Učíme se vzájemnému porozumění, pokoře a úctě k druhým. Zároveň v dětech podporujeme odvahu, umění vyjádřit svůj názor a postavit se za své názory. V tomto duchu bychom rádi komunikovali i s celou rodinou.

Pracujeme s dětmi se speciálními potřebami. V Hlásku máme specialisty, kteří pracují s dětmi na pravidelné bázi, znají jejich potřeby a rozvíjí potřebné oblasti na základě přímého kontaktu s dítětem ve výuce. Spolupracujeme úzce i s externisty a poradnami a ověřujeme společně naše postupy. Zakládáme si na dobré znalosti aktuálních potřeb dětí, které řešíme průběžně a zapojujeme plně i rodiče. Takto intenzivní péči si můžeme dopřát díky třem speciálním pedagogům, školní psycholožce, logopedce a metodičce prevence, kteří jsou pravidelně a plně součástí výuky.

Dbáme na všestranný rozvoj dítěte. Trávíme hodně času venku, využíváme krásné prostředí Berounky. Učíme se venku, jezdíme na výlety, puťáky, lyžařské výcviky, plaveme, jezdíme na kole, hodně chodíme pěšky. Ve škole máme dvě výtvarnice, které s dětmi tvoří, děti využívají keramickou dílnu. Hudební výchovu a drama učí herec a profesor z HAMU, máme 2 rodilé mluvčí na výuku angličtiny, kteří pracuji s dětmi i v mateřské škole. Zakládáme si na kvalitním odpoledním programu v MŠ i ve školní družině. Paní učitelky i paní družinářky se vzdělávají v oblasti polytechniky, ekologie, sportu a zdravé výživy. Dětem zajišťujeme pestrý program v oblasti seberozvoje a komunikace, péče o přírodu a rozvíjíme znalosti a zájem o oblast kultury (divadlo, hudba, podpora čtenářství a kritického myšlení).

Text: Mgr. Veronika Vaculovičová, MBA

Fakturace

Školy HLÁSEK-základní škola a mateřská škola,s.r.o.
U Kapličky 58, Hlásná Třebaň, 26718

IČO: 24296023
Datová schránka: z2ecp7i
Č.ú. MŠ a ZŠ: 77139/5500
Č.ú. Klub Hlásek, z.s:

2249014319/0800 (miniškolka, tábory, služby, kroužky)

RED-IZO: 691004358

Máte dotaz nebo nás chcete navštívit?
+420 777 568 562
Rovinská 96 (ZŠ a MŠ)
U Kapličky 58 (ZŠ/ sídlo společnosti)
Hlásná Třebaň 26718
Hlasek - logo skoly bile
crossmenuchevron-down